+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Мы свяжемся с вами в течении 2х мин
27.11.2018

Руйнівники міфів: як військовий стан може вплинути на бізнес?

КОМАНДА МЮК "KODEX" НЕ ЗАЛИШИЛАСЬ ОСТОРОНЬ І РОЗІБРАЛАСЯ ІЗ РЕЖИМОМ ВОЄННОГО СТАНУ В КРАЇНІ.

Міф № 1: Є підстави для інформування контрагентів про настання форс - мажорних обставин.

Згідно із абз. 3, ч. 3 ст. 3 ст. 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (надалі – Закон) ТПП засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб.
Згідно з ч. 2, ст. 14-1 Закону форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, тощо.

Регламентом № 44(5) засвідчення ТПП України та регіональними ТПП форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 18.12.2014 визначено порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
Так згідно із Регламентом до заяви про отримання сертифікату необхідно обов’язково посилатися та надати докази таких обставин, початок їх виникнення і термін дії, які на думку заявника унеможливили виконання цих зобов‘язань .Тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) покладений саме на заявника.

Крім того, п. 6.9. Регламенту зазначає, що надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) мають свідчити про:

 • надзвичайність таких обставин;
 • непередбачуваність обставин;
 • невідворотність (непереборність) обставин;
 • причинно-наслідковий зв‘язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов‘язань.
Наприклад, документами, що підтверджують настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а саме воєнних дій, окрім іншого, можуть бути підтвердження РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, постанови Уряду про заборону експорту та імпорту товарів, тощо.
Тобто, саме прийняття Закону України, щодо затвердження указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» не є доказом та підтвердженням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що унеможливлюють виконання зобов’язань.


Міф № 2: Можуть бути впроваджені заходи правового режиму воєнного стану, такі як:


 • Вилучення телекомунікаційного обладнання, теле -, відео- і аудіоапаратури, комп‘ютерів та інших технічних засобів зв‘язку.
 • Блокування рахунків компанії при підозрілі операції.
 • Закриття кордону і обмеження пересування по країні (поставок товару).
 • Відсторонення від посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними обов‘язків і призначення виконуючих обов‘язки керівників.
 • Введення особливого режиму в сфері виробництва і реалізації лікарських засобів.
 • Вилучення у підприємств, установ і організацій навчальної та бойової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, сильнодіючих хімічних та отруйних речовин.
 • Якщо Ваша компанія співпрацює з Російською Федерацією, ці зв‘язки можуть бути різко припинені.
 • Можлива мобілізація працівників Вашого підприємства з метою виконання робіт, які мають оборонний характер.
 • Обмеження торгівлі алкоголем.

Так, дійсно законом передбачена така можливість, але зверніть Вашу увагу, що сам по собі Указ Президента України не вводить в дію всі перераховані вище заходи, введення даних заходів є можливим тільки після прийняття військовими адміністраціями та / або органами місцевого самоврядування відповідних розпоряджень (наказів) на місцях.

На сьогоднішній день такі розпорядження в жодній області не вжито.