+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Мы свяжемся с вами в течении 2х мин
11.04.2019

Оскарження процедури закупівель: нюанси й поради

ЄВГЕНІЙ КОВТУНЕНКО, КЕРУЮЧИЙ ПАРТНЕР МЮК KODEX, СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ЛІГА ЗАКОН, ВИПУСК №13, 04 КВІТНЯ 2019

Забезпечення потреб держави й громади здійснюється відповідно до Закону України "Пропублічні закупівлі" через електронні системи закупівель. Хоча процедуру закупівлі формальновизначено, а самі закупівлі відбуваються начебто "прозоро", дедалі частіше виникаютьситуації, коли замовник або інші учасники вчиняють дії на порушення процедури закупівель, ітоді вам, як добросовісному учаснику, не обійтися без ужиття заходів щодо захисту своїх прав.

У разі виникнення такої ситуації в учасника постають цілком логічні запитання: як захиститисвої права та кому надсилати скаргу?

Оскарження процедури закупівель відбувається згідно зі ст. 18 Закону України "Про публічнізакупівлі" через подання електронного документа (скарги) до уповноваженого органу –Антимонопольного комітету (далі – АМКУ).

Так, учасник, який помітив порушення процедури торгів, може скористатися своїм правом наоскарження через електронну систему закупівель. Після реєстрації цієї скарги АМКУ протягом3 днів має прийняти рішення щодо прийняття або залишення її без розгляду. Строк розглядутакої скарги не може перевищувати 15 днів.

Розгляд скарги автоматично зупиняє початок аукціону. У такому разі система неоприлюднює договір про закупівлю та звіт про результати проведення процедуризакупівлі, а замовнику заборонено вчиняти будь-які дії й приймати будь-які рішеннящодо закупівлі. Замовник має право лише вчиняти дії, спрямовані на усуненняпорушень, зазначених у скарзі.
Скаржнику слід звернути увагу на те, що скарга не підлягає розгляду в разі, якщо вона невідповідає вимогам ст. 18 Закону України "Про публічні закупівлі" і не містить підтвердженнясплати збору за її розгляд. Розмір збору залежить від предмета закупівлі й становить від 5000до 15000 грн.

Наступним важливим елементом під час оскарження є строк на подання таких скарг, який можевідрізнятися залежно від оскаржуваного предмета. Наприклад, скаргу на дискримінаційніумови, установлені в тендерній документації, подають із моменту оголошення закупівлі, але непізніше ніж за 4 дні до кінцевої дати подання пропозицій. Скаргу на рішення замовника продискваліфікацію постачальника подають протягом 10 днів із дня оприлюднення повідомленняпро намір укласти договір.

У разі дотримання скаржником усіх вимог під час подання скарги АМКУ приймає рішення, уякому обов‘язково має міститися висновок про задоволення такої скарги або про відмову в їїзадоволенні повністю чи частково. У рішенні також зазначають заходи, які повинен ужитизамовник для усунення порушення. Такими заходами може бути скасування своїх рішень абопроцедури закупівлі.

Звертаємо увагу на таке: рішення АМКУ не є остаточним і може бути оскаржено в судовомупорядку протягом 30 днів із дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

Наголошуємо, що описаний вище механізм оскарження належить до понадпороговихзакупівель, вартість закупівлі яких перевищує 200000 грн для товарів і послуг та 1500000 грндля робіт. У разі допорогових закупівель, вартість закупівлі яких нижча за наведені суми,оскарження здійснюють відповідно до Порядку здійснення допорогових закупівель, черезподання відгуку чи звернення на електронному ресурсі DoZorro.

До червня 2017 р. оскарження допорогових закупівель відбувалося через подання дозамовника вимоги. У разі якщо замовник ігнорував таку вимогу, вона підлягала розглядуспеціальною Комісією. З 15 червня 2017 р. Комісія припинила діяльність, оскільки рішення, якіприймалися після її розгляду, мали лише рекомендаційний характер і у 80 % випадківзамовники їх ігнорували.

Отже, для вдалого оскарження процедур закупівлі необхідно дотримуватися таких правил:

1. Реєстрація скаржника. Скаргу може подати лише зареєстрований учасник черезелектронну систему закупівель. Скарги, надіслані на поштову або електронну адресу АМКУ,розглядатися не будуть.
2. Строки. Скаржнику варто пам‘ятати про строки оскарження, які безпосередньо залежать відстадії, на якій відбувається закупівля. Після закінчення відповідного строку система самазаблокує можливість подання скарги.
3. Плата за подання скарги. Без сплати офіційного збору за розгляд скарги АМКУ залишає їїбез розгляду. Доказом сплати збору є лист Державної казначейської служби України зпідтвердженням зарахування коштів або платіжне доручення з відміткою кредитної установипро зарахування коштів до доходу бюджету.
4. Зміст скарги. Скарга за своїм формальними вимогами має містити: найменуваннязамовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються, ім‘я або найменування суб‘єктаоскарження та його місце проживання (місцезнаходження), підстави подання, посилання напорушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника,фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, а також вимоги суб‘єкта оскарження.
5. Обґрунтування. Скаржнику слід належним чином обґрунтувати факти наявності порушеногоправа чи інтересу, які відобразилися в рішеннях, діях чи бездіяльності замовника та є такими,що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель.

Звертаємо увагу на те, що цей механізм є загальним і не може вважатисястовідсотково дієвим способом для захисту ваших прав. Для позитивногорезультату необхідно здійснювати комплекс дій, які буде спрямовано на захистваших порушених прав.

Крім подання скарги до АМКУ, такий комплекс дій може містити: звернення з офіційнимилистами до установ, яким підпорядковується замовник; надання вашій проблемі публічногорозголосу через ЗМІ; інформування антикорупційних організацій тощо.

Пам‘ятайте: аби обрати найкращий механізм оскарження, варто все ж таки звертатися задопомогою до досвідчених експертів, які не лише знають законодавство у сфері закупівель, а йаналізують практику рішень АМКУ.

У всякому разі не опускайте руки, не втрачайте вашу заслужену перемогу в тендері та завждизахищайте свої права й інтереси.