+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Мы свяжемся с вами в течении 2х мин
28.05.2019

Механізм захисту національного товаровиробника

РОМАН БОНАЦЬКИЙ, ЮРИСТ МЮК «КОДЕКС»

Європейський курс, який взяла Україна, дедалі більше посилює конкуренцію між національними та іноземними виробниками. Наслідок такої конкуренції призводить до  виникнення недобросовісної конкуренції, та провадження демпінгової політики.

Напевне, багато людей чули про демпінг, але не всі знають що саме приховується за цим терміном.

Під «демпінгом» слід розуміти ввезення на митну територію країни імпорту товару за цінами, нижчими від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту.

 Демпінгова політика зазвичай провадиться з метою виходу на ринок країни імпорту, в цілях розпродажу залишкових товарів, або взагалі витіснення конкурентів з ринку.

Незважаючи на мету, якою керується імпортер, провадження такої політики на товарному ринку заподіює колосальну шкоду національному виробнику та національній економіці.

Механізм захисту національного товаровиробника від демпінгу передбачений Законом України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі - «Закон»).

Національний товаровиробник, який вважає, що імпортні поставки в Україну здійснюються за демпінговими цінами та заподіюють йому істотну шкоду, може захистити свої права шляхом подання скарги до Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

Скарга надсилається рекомендованим листом або здається до Міністерства під розписку про одержання.

Скарга має містити інформацію та докази стосовно наявності демпінгу, шкоди та причинно-наслідкового зв’язку між демпінгом та шкодою.

Міністерство приймає скаргу лише у разі, якщо вона підтримується українськими виробниками, сукупне виробництво яких становить понад 50 відсотків загального обсягу виробництва подібного товару.

Скаргу заявника, якого підтримують менше 25 відсотків виробників подібного товару, не розглядається.

У разі якщо заявника підтримують виробники, сукупне виробництво яких від 25 до 50 відсотків загального виробництва подібного товару, цей заявник повинен протягом антидемпінгової процедури одержати підтримку інших українських виробників.

Проведення антидемпінгового розслідування в Україні здійснюється органами виконавчої влади – Міністерством економічного розвитку та торгівлі, Державною фіскальною службою України, а також Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (далі Комісія) (ст.3 Закону).

Після отримання скарги, Міністерство порушує антидемпінгову процедуру, в ході якої розглядає докази, що містяться у скарзі, з метою визначення, чи є ці докази достатніми для порушення антидемпінгового розслідування.

Якщо фактичний чи потенційний обсяг демпінгового імпорту з країни експорту є незначним або демпінгова маржа вважається мінімальною, Міністерство рекомендує Комісії не порушувати антидемпінгове розслідування та відхилити скаргу.

Демпінговою маржою визначається сума, на яку нормальна вартість товару перевищує експортну. Мінімальною демпінговою маржою, в даному випадку, є сума, розмір якої складає менше двох відсотків експортної ціни.

Оцінивши докази Міністерство подає Комісії звіт про результати проведення антидемпінгової процедури. Комісія за поданням Міністерства приймає рішення про порушення антидемпінгового розслідування в 30-денний строк з дня подання скарги.

Міністерство розпочинає антидемпінгове розслідування і проводить його разом з іншими органами виконавчої влади в країні імпорту.

Строк проведення антидемпінгового розслідування не повинен перевищувати одного року з дня набрання чинності рішенням про його порушення. У виняткових випадках строк розслідування може бути продовжений, але не може бути більшим ніж 18 місяців.

До закінчення антидемпінгового розслідування до імпортера можуть застосовуватися попередні антидемпінгові заходи, шляхом запровадження справляння попереднього  антидемпінгового мита, строк застосування яких не повинен перевищувати шести місяців.

Антидемпінгове розслідування припиняється, як правило, відповідно до рішення Комісії про застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита визначається: у відсотках до митної вартості товару, що є об‘єктом антидемпінгового розслідування або різницею між мінімальною ціною та митною вартістю зазначеного товару.

Слід звернути увагу, що остаточне антидемпінгове мито сплачується незалежно від сплати інших податків і зборів (обов‘язкових платежів), у тому числі мита, які, як правило, справляються при імпорті в країну імпорту товарів.

Максимально можливий строк застосування антидемпінгових заходів складає 5 років, після чого рішення про їх застосування втрачає чинність, та може бути переглянуто.

Низький рівень економіки країни породжує незахищеність національних товаровиробників перед досвідченими іноземними виробниками, що в свою чергу дає їм змогу використовувати методи недобросовісної конкуренції.

Лише запровадження антидемпінгових заходів зможе втримати агресивну цінову політику іноземного виробника та запобігти нанесенню шкоди національному товаровиробнику.