+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Мы свяжемся с вами в течении 2х мин
04.09.2019

ДОПОМОГА У ВРЕГУЛЮВАННІ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ

Однією з досить делікатних категорій справ є спори щодо усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та/або визначення способу участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею. 

Дана категорія справ є важким з морально-соціальної сторони, проте не дивлячись на те, що у Сторін існують непорозуміння щодо прийняття участі у вихованні дитини та її відвідуванні, однак жоден з батьків не має бажання та наміру завдавати спільній дитині психологічних страждань, тому варто спробувати вирішити спір за участю судді. 

У вирішенні будь-якого спору необхідним є діалог сторін, тому з метою делікатного вирішення сімейних спорів адвокати МЮК "KODEX" у власній судовій практики почали активно використовувати новелу процесуального законодавства - врегулювання спору за участю судді.

Статтею 201 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.

Фактично врегулювання спору за участю судді – це спілкування сторін із суддею з метою оцінки сторонами перспектив судового розгляду спору.

Таким чином, у справі, яка тяглась з початку 2018 року адвокатами МЮК "KODEX" було подано до суду клопотання про врегулювання спору за участі судді, яке було підтримано іншою стороною та судом, оскільки в даному клопотанні були наведені досить вагомі аргументи для необхідності та доцільності проведення переговорів за участю судді та у зв’язку із тим, що дана процедура буде певною мірою стримувати сторони у прояві емоцій, даючи змогу сконцентруватись на суті конфлікту та на пошуку способу вирішення спору.

Варто зазначити, що цей спосіб вирішення спору ґрунтується на з’ясуванні та врахуванні взаємних інтересів сторін справи і спрямований на досягнення взаємовигідної угоди, унаслідок якої жоден учасник конфлікту не програє, а навпаки зменшить витрати, як моральні так й матеріальні. Також, даний інститут є досить швидким методом вирішення спору, оскільки строк проведення врегулювання спору за участю судді не може тривати більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про його проведення та продовженню не підлягає. 

Врегулювання спору за участю судді є конфіденційним способом вирішення проблеми, оскільки під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами та на нарадах із суддею можуть бути присутні лише сторони та професійні адвокати сторін. Більш того, під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис. 

Таким чином, з допомогою МЮК "KODEX" було досягнуто, основний бажаний результат проведення врегулювання спору за участю судді, а саме досягнення компромісу відповідно до якого сторони поступились своїми позиціями задля завершення спору.

Через досягнення компромісу та з метою добровільного аналізу конфлікту сторонами таким чином, щоб батьки змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту та найголовніше дитини, Позивач прийняв рішення про подання ЗАЯВИ ПРО ЗАЛИШЕННЯ ПОЗОВУ БЕЗ РОЗГЛЯДУ СУДОМ, через це справа, яка тягнулась декілька років була закрита, а у сторін з’явився шанс на відновлення втрачених довірливих відносин.