+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Мы свяжемся с вами в течении 2х мин
18.03.2020

Податкові послаблення на період дії карантину

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ НА ПЕРІОД ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)»

 Закон набрав чинності 18.03.2020 року та передбачає наступне.

1. Щодо штрафів.

За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються.

Винятки:

 • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
 • відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
 • порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних підставах;
 • порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Отже, за всі порушення податкового законодавства, крім зазначених, штрафні санкції не застосовуються.

2. Щодо перевірок.

Установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок у разі коли, платник податків подав декларацію, у якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ у сумі більше 100 тис. грн.

Документальні планові перевірки, які відповідно до плану-графіку проведення планових документальних мали розпочатися у періоді з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинності цього Закону не були розпочаті, будуть включені до оновленого плану-графіку, який має бути оприлюднено на офіційному веб-сайті ДПС до 30 березня 2020 року.

Документальні та фактичні  перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

На період з 18 березня по 31 травня 2020року зупиняється перебіг строків давності (1095 днів).
Також, установлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня  по 18 травня 2020 року. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020  року».

Отже, про нову дату перевірок, які не розпочались ДПС повідомить до 30 березня 2020 року на своєму веб-сайті, перевірки, які розпочались зупиняються до 31 травня 2020 року, а щодо ЄСВ – до 18 травня 2020 року.

3. Щодо державного нагляду (контролю).

До 31 травня 2020 року заборонено проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Винятки:

 • державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • державний нагляд (контроль) у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
 • державний нагляд (контроль) у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

4. Щодо декларування доходів.

Строк подачі річної декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік продовжено до 1 липня 2020 року, крім випадків, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку.

Фізичні особи зобов’язані самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік.

Отже, декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік можна подавати до 01 липня 2020 року, а сплатити податки до 01 жовтня 2020 року.

5. Щодо плати за землю.

Не буде нараховуватись за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в  господарській  діяльності.

Юридичні особи, які подали податкову декларацію – мають право подати уточнюючу податкову декларацію та перерахувати суми податку, враховуючи вказані зміни (тобто фактично зменшити суму податку у перерахунку за рік).

Фізичним особам – платникам плати за землю перерахунок здійснять контролюючі органи.

6. Щодо податку на нерухомість.

Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно у період з 1  березня по 30 квітня 2020 року.

При цьому платники податку на нерухоме майно (крім фізичних осіб), що подали податкову декларацію мають право подати уточнюючу податкову декларацію в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці.

Фізичним особам – платникам податку на нерухоме майно перерахунок здійснять контролюючі органи.

7. Щодо сплати ЄСВ.

Тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року наступні особи (за себе):

 • фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
 • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Для таких осіб, вказані періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску.

При цьому, зазначені особи, за бажанням, можуть сплатити ЄСВ за цей період та відобразити це у звітності.
Всі інші платники не звільняються від обов’язку сплати ЄСВ.

Крім того, тимчасово штрафні санкції не застосовуються (до всіх) за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року:
 • несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності до податкових органів.

При цьому, не скасовується відповідальність за донарахування податковим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску.

Також, протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску (всім) не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Отже, з 01 березня по 30 квітня 2020 року роботодавці не звільнені від сплати ЄСВ та від його нарахування, а звільнені лише від штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату ЄСВ та подання звітності.


8. Щодо зміни строків початку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Усі строки обов’язкового застосування РРО для різних категорій суб’єктів господарювання змістилися на 3 місяці вперед.


9. Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності – особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

10. Щодо повернення споживчих кредитів.

У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором.

Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів), крім випадків застосування змінюваної процентної ставки.

Вказане поширюється у тому числі на наступні кредити:
1) договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця, та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;
2) договори позики, що не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за такими договорами грошовими коштами;
3) кредитні договори, метою яких є надання споживачу права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, якщо такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця або іншого професійного учасника ринку цінних паперів;
4) кредити, що надаються за договорами, укладеними в результаті врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, затвердженої судом;
5) кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом;
6) несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення;
7) кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору;
8) кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов’язання споживача обмежуються вартістю предмета застави.