+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Мы свяжемся с вами в течении 2х мин
18.01.2013

В Законі «Про політичні партії в Україні» були внесенні суттєві зміни

В Законі «Про політичні партії в Україні» були внесенні суттєві зміни

Верховна Рада України постановляє:

 1. Внести до Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради, 2001 р., N 23, ст.118 ) такі зміни:

 1) доповнити статтю 10 новими частинами такого змісту:

 «Дві або більше політичні партії, зареєстровані в установленому порядку, мають право об’єднатися через реорганізацію шляхом злиття відповідно до статті 23 цього Закону.

На установчому об’єднавчому з’їзді (конференції) політичної партії, яка створюється в результаті об’єднання двох або більше політичних партій, затверджуються статут і програма об’єднаної політичної партії, обираються її керівні і контрольно-ревізійні органи.

Політична партія, яка створена в результаті об’єднання двох або більше політичних партій, є правонаступником усіх політичних партій, які припинили свою діяльність через реорганізацію шляхом злиття, та не вважається новоутвореною партією відповідно до частин першої і другої цієї статті.

Датою реєстрації у встановленому законом порядку об’єднаної політичної партії - правонаступника політичних партій, які припинили свою діяльність через реорганізацію шляхом злиття, вважається дата реєстрації тієї з політичних партій, що об’єднуються, яка була зареєстрована першою»;

 2) доповнити статтю 11 новими частинами такого змісту:

«У випадку створення політичної партії в результаті об’єднання двох або більше політичних партій через реорганізацію шляхом злиття до Міністерства юстиції України для реєстрації об’єднаної політичної партії - правонаступника подаються одночасно документи, які передбачені частиною другою цієї статті (крім пункту 3), та рішення кожної з політичних партій про реорганізацію.

Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію політичної партії, яка створена в результаті об’єднання двох або більше політичних партій через реорганізацію шляхом злиття, з одночасним анулюванням реєстрації усіх політичних партій, які припинили свою діяльність через реорганізацію шляхом злиття.

Свідоцтво про реєстрацію політичної партії – учасниці об’єднання, втрачає свою чинність з дня внесення до державного реєстру запису про  припинення цієї політичної партії та передається на постійне зберігання до об’єднаної політичної партії – правонаступника.

Свідоцтво про реєстрацію об’єднаної політичної партії - правонаступника політичних партій, які припинили свою діяльність через реорганізацію шляхом злиття, отримує номер свідоцтва та містить у собі дату реєстрації тієї з політичних партій, що об’єднуються, яка була внесена до реєстру політичних партій першою за датою»;

 3) статтю 23 викласти у такій редакції:

 «Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії

Політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи  анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Обласні, міські, районні організації політичної партії, її первинні осередки або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, які мають право юридичної особи, припиняють свою діяльність на підставі позитивного рішення про об’єднання політичних партій через реорганізацію в порядку передбаченому Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей встановлених цим Законом.

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з‘їздом (конференцією) політичної партії відповідно до статуту політичної партії. Одночасно з прийняттям такого рішення з‘їзд (конференція) політичної партії приймає рішення про порядок та процедуру ліквідації партійних організацій зі статусом юридичної особи, утворення ліквідаційної комісії та затверджує її особовий склад для подальшого використання майна та коштів політичної партії на статутні чи благодійні цілі.

Рішення про об’єднання політичних партій через реорганізацію шляхом злиття приймається з’їздом (конференцією) політичної партії відповідно до її статуту.

Перед проведенням відповідного з’їзду (конференції) політичної партії – учасника об’єднання, у Кримській республіканській, обласних, Київській та Севастопольській міських партійних організаціях проводиться внутрішньопартійна дискусія щодо об’єднання політичних партій через реорганізацію шляхом злиття, результати якої оформлюються у  вигляді протоколів конференцій цих партійних організацій. Позитивне рішення щодо об’єднання політичних партій повинно бути підтримано не менше як у 2/3 Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій.

Позитивне рішення про об’єднання політичних партій через реорганізацію приймається на з’їзді (конференції) політичної партії за підсумками внутрішньопартійної дискусії не менш як 2/3 від загальної кількості делегатів з’їзду (конференції).

Одночасно з прийняттям такого рішення з’їзд (конференція) політичної партії приймає рішення щодо порядку набуття членами партії членства в політичній партії – правонаступнику та рішення щодо передачі правонаступнику свого майна, прав та обов’язків.

Ліквідаційна комісія партії (партій) - учасника об‘єднання, готують ліквідаційні баланси та направляють їх керівному органу партії, який утворено внаслідок злиття партій.

Порядок об’єднання політичних партій через реорганізацію шляхом злиття двох або більше політичних партій, в тому числі порядок проведення установчого об’єднавчого з’їзду (конференції), норми представництва на ньому і порядок злиття (об’єднання) структурних утворень партій, визначається окремою між партійною угодою, яка затверджується керівними органами цих політичних партій.

Політична партія (партії) припиняє свою статутну діяльність і вважається ліквідованою з дня внесення до державного реєстру запису про її припинення в результаті реорганізації шляхом злиття.

Політична партія (партії), яка припинила свою діяльність з внесенням відповідного запису про проведення державної реєстрації припинення діяльності, відновленню не підлягає.

Забороняється буквальне відтворення будь-якою іншою політичною партією (партіями) назви та символіки політичної партії, яка припинила свою діяльність протягом двох років з дня її ліквідації»;

 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.