+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Ми зв'яжемося з вами протягом 2х хвилин
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень / Як заповнити заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності)?
Форма заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) затверджена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Заява про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень складається з п’яти розділів:

«ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ». В розділі зазначається:
- вид реєстрації: виникнення (при проведенні державної реєстрації прав на новозбудоване нерухоме майно, при проведенні державної реєстрації права власності на самочинно побудовані об‘єкти нерухомого майна тощо), припинення (при проведенні державної реєстрації припинення права власності зокрема з підстав знищення нерухомого майна, звернення стягнення на нерухоме майно тощо), перехід (при переході права власності на нерухоме майно за договором, при прийнятті успадкованого нерухомого майна, при придбанні нерухомого майна з прилюдних торгів тощо);
- форма власності (приватна, державна, комунальна, власність інших держав або власність міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав);
- вид спільної власності: спільна сумісна або спільна часткова (зазначається у разі наявності права спільної власності на нерухоме майно).

«ВІДОМОСТІ ПРО ОБ‘ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА». В розділі  зазначається:
- тип об‘єкта (земельна ділянка, житловий будинок, квартира, приміщення, об‘єкт незавершеного будівництва, будівля, споруда чи інший об‘єкт);
- реєстраційний номер об‘єкта нерухомого майна (зазначається у разі внесення відомостей про об‘єкт нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);
- місцезнаходження об‘єкта нерухомого майна (зазначається район, населений пункт, іменований об‘єкт, вулиця, № буд./зем. діл., № корп./секц., № блоку/гар./кв. № кімн./прим.);
- кадастровий номер земельної ділянки (зазначається у разі реєстрації права власності щодо земельної ділянки).

«ВІДОМОСТІ ПРО СУБ‘ЄКТ ПРАВА». В розділі зазначається:
- чи є заявником суб‘єкт права (під суб‘єктом права в даному випадку розуміється власник , інший правонабувач, сторона правочину, відповідно до якого виникло право власності на нерухоме майно тощо); якщо суб‘єкт права діє через представника, то позначка біля даного пункту не ставиться;
- вид суб‘єкта права (фізична або юридична особа);
- прізвище, ім‘я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи-суб‘єкта права (повністю);
- податковий номер суб‘єкта права;
- документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ (напр. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи) з зазначенням його серії, номеру, дати видачі та видавника).

«ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА (УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ)». В розділі вказуються відомості про представника суб‘єкта права. У разі, якщо заявником є суб‘єкт права, даний розділ не заповнюється.
У розділі зазначається:
- ПІБ уповноваженої особи (повністю);
- податковий номер уповноваженої особи;
- документ, що посвідчує особу уповноваженої особи з зазначенням його серії, номеру, дати видачі та видавника);
- документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи (договір, довіреність, статут юридичної особи тощо) з зазначенням серії, номеру, дати видачі та видавника.

В останньому розділі зазначається спосіб отримання документів: особисто або рекомендованим листом (якщо листом то відповідно зазначається поштова адреса), а також вказується телефон та підпис заявника.

Примітка: Інші форм заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права, щодо обтяження речового права тощо) відрізняються незначними особливостями і їх заповнення є схожим до заповнення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності, що наведене вище.