+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Ми зв'яжемося з вами протягом 2х хвилин
11.01.2022

Законодавчі зміни у сфері страхування

ОЛЬГА МАКАРЕНКО, ЮРИСТ МЮК КОДЕКС

17.12.2021 р. Президентом України було підписано «новий» Закон України «Про страхування» (надалі – Закон), а 18.12.2021 р. відповідний Закон було опубліковано в офіційному друкованому виданні ВРУ «Голос України».

Тому пропонуємо Вашій увазі підбірку ТОП-12 головних законодавчих новел у сфері страхування:

 1. Законом значно розширено категоріальний апарат сфери страхування. Наведено визначення як загальних для сфери страхування понять, приміром, страховий випадок, страховий агент, страховик, страхувальник тощо, так і визначення понять, які взагалі відсутні в чинному наразі Законі України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР, як-от, актуарна діяльність у сфері страхування (перестрахування), значний правочин страховика, передача страхового портфеля  і т.д.
 2. У Законі наведено перелік 23 класів страхування, з яких 18 належать до класів страхування іншого, ніж страхування життя, та 5 класів, які стосуються страхування життя.
 3. Не можна оминути значні зміни у сфері ліцензування. Новий Закон пропонує замість отримання декількох ліцензій на здійснення діяльності із страхування отримувати всього одну. Відтак, ліцензія може бути видана на здійснення діяльності з: прямого страхування життя за обраними класами страхування; прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, за обраними класами страхування; вхідного перестрахування за обраними класами страхування (ризиками в межах відповідного класу). Як бачимо, страхові компанії відповідно до «нового» Закону не зможуть поєднувати послуги life та non-life-страхування. Окрім цього, Законом передбачена можливість зміни обсягу ліцензій для страхових компаній, тобто компанія зможе за встановленою процедурою додавати нові класи або ж навпаки звужувати обсяг ліцензії. Разом з тим, у Законі передбачено право страховика надавати гарантії в рамках ліцензії на здійснення діяльності зі страхування.
 4. У Законі наявна і новела щодо розміру статутного капіталу страховика, який є диференційованим: 32 млн грн для страховиків, які здійснюють страхування інше, ніж страхування життя, та 48 млн грн – для компаній, які займаються страхування життя, страховиків із ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на здійснення діяльності з перестрахування. Більше того, статутний капітал страховика повинен формуватися з підтверджених джерел.
 5. У страховому законодавстві передбачено новели щодо питань структури власності та істотної участі у страховику. Структура власності страховика повинна відповідати вимогам щодо прозорості. Страховик зобов’язаний щорічно подавати до Нацбанку відомості про свою структуру власності, повідомляти Нацбанк про всі зміни у своїй структурі власності та оприлюднювати такі відомості на сторінках офіційного інтернет-представництва Нацбанку.
 6. Законом введено обов’язкове складання плану діяльності страховика, а саме: юридична особа, яка має намір здійснювати діяльність із страхування, складає план діяльності на наступні три календарні роки та наступні квартали поточного року, починаючи з першого дня кварталу, наступного за кварталом, в якому було подано пакет документів на отримання ліцензії.
 7. У новому Законі визначено органи управління та контролю страховика та детально регламентовано їх повноваження, вичерпно врегульовано питання системи внутрішнього контролю страховика, яка включає в себе систему управління ризиками, контроль за дотриманням норм (комплаєнс), актуарну функцію та внутрішній аудит.
 8. Важливим для страхувальників є те, що в новому Законі детально регламентовані вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, введено нові вимоги щодо обліку, звітності та розкриття інформації страховиком.
 9. Досить доцільними з практичної точки зору новелами Закону є врегулювання процедури виходу страховика із ринку (добровільна або примусова), передачі страхового портфеля страховику-правонаступнику, питання реорганізації, в тому числі шляхом приєднання за спрощеною процедурою, та тимчасової адміністрації страховика.
 10. У Законі суттєво розширено вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів (тобто страхових посередників), встановлена вимога щодо навчання страхових посередників, визначено порядок реєстрації страхових посередників в Реєстрі посередників, а також встановлена процедура і випадки виключення запису про страхового посередника із відповідного Реєстру.
 11. Незвичною та новою є і деталізація питання договорів у сфері страхування. Відтак, цілий розділ XIII Закону присвячено вимогам до укладення та виконання договорів страхування, деталізовано їх умови, порядок припинення, визнання недійсним тощо, а також визначено особливості договору страхування життя, договору пенсійного страхування, договорів співстрахування, перестрахування.
 12. Законом оновлено процедури нагляду на ринку страхування, а саме передбачено запровадження ризик-орієнтованого та пропорційного підходів у нагляді за страховиками залежно від ступеня значимості їх діяльності на страховому ринку, коригувальних заходів та заходів раннього реагування як інструменту попередження ризиків визнання страховика неплатоспроможним.

Наприкінці хочемо також нагадати, що проаналізований Закон вводиться в дію з 1 січня 2024 року. При цьому, Розділ XII "Реалізація страхових та перестрахових продуктів" вводиться в дію з 1 січня 2025 року, а ч.4 ст. 25 в частині запровадження незалежних директорів – з 1 січня 2026 року. Звертаємо увагу, що страховики зобов’язані протягом 6 місяців з дня введення в дію Закону привести свою діяльність у відповідність з вимогами «нового» Закону та повідомити про це Нацбанк. Окрім цього, з дня набрання чинності Законом (що датується 19.12.2021 р.) страховик створюється виключно у формі акціонерного товариства. Протягом 6 місяців з дня введення в дію Закону страховики зобов’язані подати до Національного банку України плани діяльності на наступні три роки.

На наше переконання, «новий» Закон «Про страхування» є кроком вперед у питанні регулювання діяльності із страхування. Разом з тим, страховим компаніям треба бути готовим до приведення своєї діяльності у відповідність до такого широкого переліку вимог, яким повинен відповідати учаснику ринку страхування згідно із новелами в даній сфері, введеними проаналізованим Законом України «Про страхування».

Юристи МЮК KODEX завжди раді допомогти.

Дзвоніть:

+38 (044) 227 09 93
+38 (066) 476 00 05
+38 (063) 526 00 05
+38 (096) 921 00 05

Пишіть:

[email protected]