+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Ми зв'яжемося з вами протягом 2х хвилин
21.06.2016

Як отримати відшкодування ПДВ з бюджету?

КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПОВЕРНЕННЯ ПДВ З ДЕРЖБЮДЖЕТУ. ГАРАНТОВАНЕ ПОВЕРНЕННЯ ПДВ.

Перше, що Вам потрібно знати, це умови, за наявності яких можливе таке відшкодування:
Відповідно до п. 200.1 ст. 200 ПК України, сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов‘язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.
Де податкове зобов‘язання - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, наприклад, одержані Вами кошти за надані послуги або товар,  а податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов‘язання звітного (податкового) періоду.

Вона надається за такі операції, як:
  • придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;
  • придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв‘язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); 
  • отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; 
  • ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Якщо різниця має від‘ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом статті 200.1 ПК України, така сума:

  • враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 ПК України на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового борг;
  • підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету; 
  • зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. У такій заяві платник податку зазначає про його відповідність або невідповідність певним критеріям, а саме:
  • не перебувають у судових процедурах банкрутств;
  • бути платником ПДВ протягом останніх 12 місяців, на момент подання заяви;
  • мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум податку до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також здійснюють операції з вивезення товарів з митної території України у митному режимі експорту, питома вага яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів).

Але навіть маючи всі ці критерії, потрібно взяти до уваги той момент, що всі відомості про юридичну особу повинні бути обов’язково підтвердженими. Перш ніж подавати заяву до відповідного органу, потрібно перевірити всі реєстри на відповідність.
Якщо Ви відповідаєте всім цим критеріям, ,тоді контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у заяві та декларації даних.

Строки такої перевірки залежать від того в який спосіб буде проводитися відшкодування, звичайне або автоматичне.
При звичайному відшкодуванні протягом 30 календарних днів від граничного терміну подання декларації  податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених до відшкодування сум і за наявності достатніх підстав протягом наступних 30 календарних днів — документальну позапланову виїзну перевірку Отже, загалом чекати на рішення податкових органів платнику ПДВ доведеться протягом 60 календарних  днів після граничного терміну подання декларації з ПДВ. У 5-денний термін після закінчення перевірки та підтвердження сум податківці надсилають Державному казначейству висновок. І 5 операційних дні на перерахування коштів.

Порядок автоматичного відшкодування відрізняється від звичайного насамперед відсутністю можливої виїзної перевірки. Термін камеральної перевірки при цьому скорочується на 10 днів і становить 20 календарних днів.
Строк подання висновку до Держказначейства органами ДПС та строк перерахування коштів також скорочуються з 5 днів до 3.
З урахуванням викладеного загальний максимально можливий строк отримання бюджетного відшкодування при застосуванні автоматичного порядку становить 26 днів.
 I таким чином загальний максимально можливий строк отримання бюджетного відшкодування у загальному випадку становить: 70 днів (з проведенням виїзної перевірки) або  40 днів (лише з проведенням камеральної перевірки).

Нажаль, відшкодувати ПДВ з держбюджету на практиці доволі не просто. Окрім теоретичних знань, потрібна позитивна практика в даному питанні.
Міжнародна юридична компанія KODEX надає послуги, щодо гарантованого повернення ПДВ.

Якщо у Вас досі залишились питання як відшкодувати ПДВ для своєї компанії, зателефонуйте по тел. +380 (44) 227 09 93, та отримайте безкоштовну консультацію.