+38 (044) 227 09 93
+38 (044) 234 52 42
+38 (063) 526 00 05
+38 (066) 476 00 05
+38 (096) 921 00 05
[email protected]

Ми зв'яжемося з вами протягом 2х хвилин
18.10.2017

Законодавчі зміни щодо питань авторського права.

26 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ НА САЙТІ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТОРГІВЛІ БУЛО ОПУБЛІКОВАНО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ». АВТОРИ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ЗАЗНАЧАЮТЬ, ЩО ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ ДАНОГО РЕГУЛЯТИВНОГО АКТА Є НЕОБХІДНІСТЬ УЗГОДЖЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА МІЖ СОБОЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ НИЗКИ ПИТАНЬ.

Актуальні питання, які пов’язані з охороною та захистом авторського права і суміжних прав:

- приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав;

- усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав;

- вирішення питань, що виникають на практиці та потребують законодавчого визначення;

- узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою, зокрема норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права».

За час дії чинного Закону України «Про авторське право і суміжні права» прийнятий у 2001 році (у новій редакції) дійсно виявилися проблемні питання, пов’язані з реалізацією його правових норм на практиці, що потребують законодавчого врегулювання. Зокрема, багато питань стосовно термінології та змісту майнових прав, які не завжди дозволяють їх ефективно реалізувати.

Як приклад візьмемо такий термін, як "відеограма", який зовсім відсутній у законодавстві країн Європейського Союзу. Також однією із проблем сучасного законодавства в сфері авторського права  і суміжних прав є вимога письмової форми договору на використання об’єктів авторського права і суміжних прав та відсутність можливості укладення безоплатного договору.

І дійсно, с цим тяжко не погодитися, оскільки на сьогоднішній день на практиці все частіше  договори укладаються як публічна пропозиція приєднатися до договору, умови якого прикладені до примірника (вільне програмне забезпечення) або розміщені в електронному вигляді в мережі Інтернет, як наприклад YouTube. Тому традиційні вимоги до договорів у сфері авторського права і суміжних прав вступають в конфлікт із сучасними моделями розповсюдження цифрового контенту.

Що стосується розбіжностей між нормами Цивільного кодексу та Закону України "Про авторське право і суміжні права", то вони , в першу чергу, стосуються майнових прав на службові твори. Зокрема, закон говорить про те, що права належать роботодавцю, якщо інше не передбачено договором, проте Кодекс  зазначає інше - спільно роботодавцю і найманому працівнику, якщо інше не передбачено договором.

Даний проект Закону базується не тільки на практиці застосування норм чинного законодавства, а і враховує міжнародний досвід, що є важливим кроком вперед для України.

Дивлячись на перспективу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», можна  вважати, що прийняття цього проекту Закону матиме позитивний вплив на національне законодавство та дозволить  привести його до положень законодавства Європейського Союзу, що регулює відповідні правовідносини. Крім того, запровадити дієві механізми  посилення охорони та захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав, що сприятиме охороні та захисту авторського права і суміжних прав, сприятиме збереженню та розвитку інтелектуальної діяльності авторів, виконавців та інших творців.

Для отримання юридичної консультації, звертайтесь за тел.:

+380 (44) 227 09 93